1 Mart 2024 Cuma

İliç maden kazasının sonuçlarını izleme çalışma grubu oluşturulmalı

İliç maden kazası halk sağlığı açısından ciddi risklere yol açmış bulunuyor. Bu sonuçları izlemeye yönelik olarak bir çalışma grubu oluşturulması uygun olur. 

İliç’de 13 Şubat tarihinde meydana gelen maden kazası ile siyanür, sülfirik asit ve ağır metaller içeren 35 milyon metreküp toprak kontrolsüz şekilde yer değiştirmiş bulunuyor. Bu çevre felaketinin önümüzdeki yıllarda olumsuz sonuçlara yol açması kaçınılmaz görünmektedir. Uzun dönemde toplumu etkileyecek sağlık risklerinin kontrol altına alınmasının yanı sıra maden kazasının yol açtığı kirliliğe bağlı sonuçların tazmin edilmesinin önünün açabilmesi için, kazanın sağlık etkilerinin izlenmeye başlanması gerekiyor.


Maden kazasının sağlık etkilerinin izlenmesi için maden şirketinden ve ilgili kamu kuruluşlarından destek sağlanması gerekiyor. Ancak İliç maden kazasının sonuçlarını izlemek için oluşturulacak çalışma grubunun şirketten ve kamu kurumlarından bağımsız olması gerekiyor. Çünkü maden kazasından sorumluluğu olan ve sağlık sonuçlarının tazmin edilmesi kendilerinden talep edilebilecek maden şirket yetkilileri ile kamu kurumlarının yetkililerinin konuya taraflı olarak yaklaşabilecekleri düşünülebilir. 

Çalışma grubu farklı meslek mensuplarından oluşmalı

İliç maden kazasının sağlık sonuçlarını izlemek için oluşturulacak çalışma grubunda sağlık meslek mensupları, çevre mühendisleri, maden mühendisleri, jeologlar, ziraatçiler ve veteriner hekimlerin bulunması uygun olacaktır. Bu çalışma grubu tarafından çevre felaketinin en kritik sonucu olan sağlık etkileri izleneceği için grubun içinde farklı branşlardan sağlık meslek mensuplarının bulunmasında fayda olacaktır. 

Çalışma grubunun özellikle Fırat nehrinin geçtiği iller olan Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa illerindeki nüfusun demografik özellikleri incelemesi gerekiyor. Ardından bu illerde yaşayan nüfusun beslenme özellikleri, yaşam şekilleri, çalışma ortamlarında karşı karşıya bulundukları sağlık risklerinin tanımlanması gerekiyor. Bu bölgede belirli aralıklarla topraktan, sudan, havadan ve hayvanlardan alınacak numunelerde kirletici maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi gerekiyor. Ardından maden kazası nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin yol açabileceği sağlık riskleri açısından bu bölgedeki nüfusun sağlık izlemlerinin yapılması önem taşıyor. 

Sağlık risklerinin izlenmesinin kapsamında bu bölgede zaman içinde ortaya çıkacak değişimlerin izlenmesi gerekiyor

Sağlık risklerinin izlenmesinin kapsamında bu bölgede zaman içinde ortaya çıkacak değişimlerin izlenmesi gerekiyor. Siyanür ve ağır metal kirliliği ile ilişkili olabilecek sağlık sorunlarının riskli bölgede yaşayan nüfus ile toplumun geri kalanı açısından karşılaştırılması da kullanılabilecek yöntemler arasında yer alıyor. İliç maden felaketinin sağlık sonuçlarını izleme çalışma grubunun periyodik aralıklarla yürüttükleri çalışmaları raporlandırması ve çevre felaketinin sağlık etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi önem taşıyor. Çevre kirliliğinin sağlık sonuçları on yıllar sonra belirginleşebileceği için bu çalışma grubunun faaliyetleri belirlenmiş yöntem üzerinden en az 25 yıl boyunca sürdürülmelidir.

Anahtar sözcükler

koronavirüs (34) çevre kirliliği (30) Kovid-19 (29) hava kirliliği (22) kanser (22) pandemi (21) iş sağlığı (16) beslenme (12) bulaşıcı hastalıklar (11) salgın (11) kalp hastalıkları (10) pestisid (10) çevrecilik (10) egzersiz (9) içme suyu (9) işe bağlı sağlık sorunu (8) bağımlılık (7) iş kazası (7) kalp krizi (7) koronavirus (7) obezite (7) çocuk sağlığı (7) aile planlaması (6) aşı (6) birinci basamak sağlık (6) diyabet (6) işçi sağlığı (6) yoksulluk (6) cinsel yolla bulaşan hastalık (5) gıda güvenliği (5) işsizlik (5) kısırlık (5) stres (5) ölüm (5) akciğer kanseri (4) astım (4) ekonomik durgunluk (4) grip (4) iş güvenliği (4) otizm (4) rahim kanseri (4) sağlık finansmanı (4) zihinsel işlev (4) Bisfenol A (3) Kuş gribi (3) allerji (3) antibiyotik (3) antidepresan (3) asbest (3) besin zehirlenmesi (3) depresyon (3) doğurganlık (3) erken ölüm (3) gebelik (3) iklim değişikliği (3) iş gerilimi (3) kollesterol (3) korunma (3) kızamık (3) meme kanseri (3) sağlık (3) tedavi (3) verem (3) vitamin (3) yaşam süresi (3) ABD (2) HPV (2) KOAH (2) MERS (2) Suriye (2) akciğer hastalıkları (2) arsenik (2) ağrı kesici (2) cinsel ilişki (2) cinsellik (2) endokrin bozucular (2) eşitsizlik (2) finansal kriz (2) genç (2) gonore (2) hastalık (2) ilaç direnci (2) inme (2) kent (2) kent sağlığı (2) kondom (2) koruyucu sağlık (2) kronik hastalıklar (2) madde bağımlılığı (2) migren (2) nükleer santral (2) okul (2) prostat kanseri (2) romatizma (2) sıtma (2) tarama (2) zoonoz (2) çocuk felci (2) üreme sağlığı (2) şeker hastalığı (2) GDO (1) H7N7 (1) H7N9 (1) SARS (1) akrilamid (1) alkol (1) ambalajlı su (1) aşı karşıtlığı (1) baharat (1) bel soğukluğu (1) benzen (1) beyaz et (1) biber gazı (1) boğmaca salgını (1) cezaevi (1) damar sertliği (1) difteri (1) doğum defekti (1) doğum riski (1) düşük doğum ağırlığı (1) egzema (1) endometriosiz (1) endometrium (1) enfeksiyon (1) erken doğum (1) erken püberte (1) eroin (1) evde doğum (1) gastroşisiz (1) gelir düzeyi (1) genetik hastalıklar (1) hafıza (1) halı (1) hastane (1) hipotiroidizm (1) ilaç (1) ishal (1) istismar (1) iç ortam kirliliği (1) kabakulak (1) kadın sağlığı (1) kadın ölümlülüğü (1) kahvaltı (1) kahve (1) kan kanseri (1) kellik (1) kentsel dönüşüm (1) klamidya (1) kortikosteroid (1) kuduz (1) kuru göz (1) kuru temizlemeci (1) lenfoma (1) maden (1) meme gelişimi (1) mezotelyoma (1) modern yaşam (1) nanoteknoloji (1) neoliberalizm (1) nörolojik hastalıklar (1) parkinson (1) perflorin (1) psikososyal stres (1) psoriasiz (1) ruhsal sorun (1) salmonella (1) sağlık çalışanları (1) sigara (1) silikosiz (1) tek sağlık (1) vaka tanımı (1) yaşlı (1) yaşlı sağlığı (1) özelleştirme (1)